Бүртгүүлэх

Өөрийн соёлын өвөө бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгүүлж үүргээ биелүүлэх гэж байгаад баяртай байна. Та "Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль"-ийн 33, 40-р зүйлд заасны дагуу өөрийн өвөө нийтэд дэлгэн үзүүлэх, сурталчлах, үзэсгэлэнд тавих, түүнээс олсон орлого; зайлшгүй сэргээн засварлах шаардлагатай тохиолдолд зохих журмын дагуу улсаас санхүүгийн дэмжлэг авах боломжтой.
Бүртгэлтэй бол энд дарна уу
loading Уншиж байна...